Malå kommun

Bygdemedel

akroken1x

--
--

Sista ansökningsdag för bygdemedel är 31 januari 2018.
--
Ansökan görs digitalt, följ denna länk.
-
Vid hantering av bygdeamedel ska följande riktlinjer tillämpas:

- Länsstyrelsen fastställda riktlinjer i "Handbok för hantering av bygdemedel i Västerbottens län", följ denna länk och läs mer.

- Malå kommuns handlingsplan för hantering av bygdeamedel enligt befintlig skrivning, följ denna länk och läs mer.

...

För ytterligare information kontakta: 

Malå kommun

Anna-Karin Horney, tfn: 0953-140 76

eller

Länstyrelsen

Ingela Carlsson, tfn: 010- 225 44 76

Elisabet Klintebäck, tfn: 010-225 44 85.