Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande föräldrar eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg av ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller både för ensamkommande barn som är asylsökande och har permanent uppehållstillstånd.

Malå kommun har fattat beslut om mottagande av ensamkommande barn. Det är ett gemensamt ansvar i kommunen att medverka till att göra vistelsen här, hur kort eller lång den än blir, så trygg som möjligt för dessa barn. För de barn och ungdomar som får ett permanent uppehållstillstånd ska Malå kunna bli det samhälle som man både vill stanna kvar i och bygga sin framtid i.

Från den 1 september 2013 ska Malå ta emot ensamkommande barn. De kommer att bo på Kompassen, Mörttjärnvägen 13 eller på Columbusgården, Ortvägen 25-27. På boendet finns både barn med asyl och permanent uppehållstillstånd. Boendet är en hemlik miljö där barnen har egna rum men äter och umgås tillsammans. I boendet finns personal närvarande dygnet runt som erbjuder stöd och hjälp, ansvarar för den dagliga omsorgen, utvecklar barnets färdigheter och hjälper barnen med att finna intressanta och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Samtliga kostnader för grupphemmen betalas av staten genom Migrationsverket.

Sidan uppdaterades senast 2017-04-03

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Malå kommuns boenden för ensamkommande flyktingbarn:

Kompassen
Mörttjärnvägen 13
Tfn: 0953 - 141 58

Columbusgården
Ortvägen 25-27
Tfn: 0953 - 141 78

Bondeansvarig:
Johnny Holmkvist, tfn: 0953 - 141 54

E-post: fornamn.efternamn@mala.se