Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Boende

Om Malå blir anvisningskommun får barnet flytta till vårt boende i väntan på Migrationsverkets beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT).

 

Asylboende i Malå

 

De ensamkommande barnen behöver hjälp med att hantera vardagen i väntan på beslutet från Migrationsverket om de får stanna i Sverige eller inte. Asylboendet ska därför erbjuda trygghet och stabilitet i den utsatta situation som barnet befinner sig i.

 

Asylboendet är en hemlik miljö där barnen har egna rum men äter och umgås tillsammans. I boendet finns personal närvarande dygnet runt som erbjuder stöd och hjälp, ansvarar för den dagliga omsorgen, utvecklar barnets färdigheter och hjälper barnen med att finna intressanta och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Personalen och barnets gode man har också det viktiga uppdraget att förbereda för och stötta vid ett avslag och utvisningsbeslut från Migrationsverket.

 

När ett barn får sin asylansökan godkänd beviljas ett permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket.

 

Så snart ett ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd och är under 18 år ska en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnads­havare är mer inriktat på den långsiktiga planeringen för barnet, att förbereda och stötta barnet för ett vuxenliv som självständig individ med eget ansvar.

 

PUT-boende i Malå

-

För de barn som beviljats permanent uppehållstillstånd ska boendet fungera som en trygg miljö där barnen ska få kunskaper och färdigheter för att på bästa sätt klara sitt liv i Sverige.

-

I takt med barnets mognad överlåts mera eget ansvar till den unga människan. Det kan till exempel innebära att några ungdomar får dela på en lägenhet och träna sig på att klara av sådant som de förväntas kunna som vuxna. Samtidigt finns det tillgång till personal alla dagar i veckan som kan ge stöd och hjälp.

-

I det sista steget i boendekedjan flyttar den unga personen till en egen lägenhet och erbjuds ett visst vuxenstöd som avvecklas med tiden. Individen lever nu ett självständig liv.

Sidan uppdaterades senast 2014-08-22

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifterBoenden:

Malå kommuns boenden för ensamkommande flyktingbarn:

Kompassen

Mörttjärnvägen 13
Tfn: 0953 - 141 58

Columbusgården
Ortvägen 25-27
Tfn: 0953 - 141 78

Bondeansvarig:
Johnny Holmkvist, tfn: 0953 - 141 54

E-post: fornamn.efternamn@mala.se