Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Drogpolicy

Drogpolicy för förskola/skola/fritidsgård i Malå kommun

Handbok för personal och information för föräldrar och elever.

-

Mål

Alla som arbetar inom förskola, grundskola och fritidsgård i Malå kommun ska sträva efter en positiv livsstil och god självkänsla hos kommunens barn och ungdomar.

Malås förskolor, skolor och fritidsgård ska vara fria från tobak, alkohol och narkotika.

Målsättningar är:

• Barn och ungdomar ska inte använda tobak, alkohol och andra droger.

• Varken barn, ungdomar eller personal ska utsättas för passiv rökning.

• All personal ska veta hur man agerar vid misstanke om eller upptäckt av tobaks-, alkohol- eller droganvändning.

• Alla anställda inom barn- och ungdomsverksamheterna ska ha kunskap om fungerande hälsofrämjande metoder samt sätt att undvika droganvändning.

-

Hela dokumentet hittar du om du klickar här.

Sidan uppdaterades senast 2017-04-11