Malå kommun

Malåborg

malaborg

Malåborg var förr i tiden ett danspalats. Här finns två stora salar, kök, cafeteria, stor garderob och faciliteter.

Viktig information vid bokning av Malåborg

Fastigheten Malåborg har problem med kondens i takkonstruktionen som kommer att vidare kontrolleras i sommar. Några garantier för fastighetens användande fortsättningsvis kan inte i nuläget lämnas. Detta i avvaktan på det resultat av takkontrollen och den ekonomi som kommer att finnas för renovering.

Bokningen av Malåborg är således åter öppen men med reservation för eventuella problem enligt ovan. Om kommunen behöva ta beslut att åter igen stänga lokalen så ansvarar inte kommunen för eventuella konsekvenser som kan drabba hyresgäster.

Bokning av Malåborg

Det finns flera alternativ för dig som vill boka hela eller delar av Malåborg.

A-salen: Är den större av salarna på 254 m2 och innehåller en scen (flyttbar).
B-salen: Salen är på 155 m2.
Cafeteria: Här ryms 80 personer (102 m2). Köket är utrustat för servering och beredning.

Länk: Villkor och avgifter

Bokning av Malåborg sker i första hand via webbokning.

För att se kalender och boka, se länk:
Länk: https://www.mala.se/Resursbokning/

Malåborg ritning

Priser för hyra av Malåborg

A-sal
Föreningar inom Malå kommun* 100 kr/tim
Föreningar inom Malå kommun* 600 kr/dag
Kommersiell verksamhet 250 kr/tim
Kommersiell verksamhet 1 500 kr/dag
Övriga organisationer 200 kr/tim
Övriga organisationer 1 200 kr/dag