Malå kommun

Malåborg

malaborg

Malåborg var förr i tiden ett danspalats. Här finns två stora salar, kök, cafeteria, stor garderob och faciliteter.

Uthyrning av Malåborg stängs

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att uthyrning av Malåborg stängs från och med 2018-01-01. Detta pga av fastighetens dåliga skick och renoveringsbehov, samt kommunens besparingskrav.

Kommunen, utvecklingsavdelningen, fortsätter att utreda hur driften av Malåborg kan ske framöver. Utredningen ska vara klar under våren 2018.

Malåborg

A-salen: Är den större av salarna på 254 m2 och innehåller en scen (flyttbar).
B-salen: Salen är på 155 m2.
Cafeteria: Här ryms 80 personer (102 m2). Köket är utrustat för servering och beredning.

Malåborg ritning