Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Sporthallen

Volleyboll

Bokning av tider i sporthallen sker via kommunens webbokning.

OBS! Bokning av tider i sporthallen ska ske senast dagen innan.

Nycklar hämtas ut på turistbyrån, se länk för öppettider: Länk http://visitmala.se/kontakta-oss/

Länk: Webbokning

Läktaren i sporthallen

Läktaren i sporthallen är normalt låst. Vid arrangemang/matcher där publik förväntas närvara så kan även nyckeln till läktaren lånas via turistbyrån. Kunden ansvar själv för lån och återställning av nyckel. Dörren till läktaren ska låsas i stängt eller öppet läge (för att undvika skaderisk). Kunden ansvarar även för att säkerställa att nödutgångarna är låsta från insidan, och att städa och låsa läktaren vid hemgång.

Priser för hyra av sporthallen:

Gäller from 2018-01-01

Förening eller privatperson i Malå kommun* 

180 kr/timmen

Förening eller privatperson i Malå kommun*

1 230 kr/dag

Företag eller annan förening

230 kr/timmen

Företag eller annan förening

1 620 kr/dag


*Gäller även kommunens egna verksamheter och privata förhyrare från kommunen.

Regler i sporthallen:
- Ställ tillbaka alla redskap efter Er!
- Ställ tillbaka bänkarna på långsidan vid ribbstolarna!
- Städa efter er! Har Ni spillt någon på golvet så torka upp detta, kasta skräp i avsedd papperskorg!
- Stäng alla kranar! Lämna inget vatten rinnande!
- Släck all belysning!
- Upptäckta fel och brister anmäls på e-post felanmalan@mala.se, eller telefon 0953-140 66 dagtid vardagar, 0953-37035 för akuta fel (OBS! gäller enbart fel som betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor, eller egendom kan komma till skada)
- Stäng dörrarna och kontrollera att de går i lås.
- All form av mobbning såsom kränkande ord och eller handlingar får inte förekomma på anläggningen.
- Tobak, alkohol och droger får inte ej förekomma på anläggningen!
- Kostnader för extra städning, skador på grund av slarv eller ovarsamhet debiteras ansvarig ledare eller förening.

Grunden är att var och en städar och plockar undan efter sig. Vänligen respektera detta!
* Vid brott mot reglerna kommer han/hon tillrättavisas och ev. föräldrarna underrättas. Fortsätter problemen trots detta blir det avstängning från anläggningen som följd.

För mer info om sporthallen, ring: 0953-140 00 (vxl)

Sidan uppdaterades senast 2018-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter