Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Sporthallen

Volleyboll

Bokning av tider i sporthallen sker via kommunens webbokning.

OBS! Bokning av tider i sporthallen ska ske dagen innan.

Nycklar hämtas ut på sporthallen/badhuset dagtid på vardagar, samt lördagar mellan 14:00-17:00

Länk: Webbokning

Priser

Gäller from 1/1-16 

Sporthall förening eller privatperson i Malå kommun           

160 kr/timmen

Sporthallen företag eller annan förening

210 kr/timmen

Regler i sporthallen:
- Ställ tillbaka alla redskap efter Er!
- Ställ tillbaka bänkarna på långsidan vid ribbstolarna!
- Städa efter er! Har Ni spillt någon på golvet så torka upp detta, kasta skräp i avsedd papperskorg!
- Stäng alla kranar! Lämna inget vatten rinnande!
- Släck all belysning!
- Upptäckta fel och brister anmäls på e-post felanmalan@mala.se, eller telefon 0953-140 66 dagtid vardagar, 0953-37035 för akuta fel (OBS! gäller enbart fel som betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor, eller egendom kan komma till skada)
- Stäng dörrarna och kontrollera att de går i lås.
- All form av mobbning såsom kränkande ord och eller handlingar får inte förekomma på anläggningen.
- Tobak, alkohol och droger får inte ej förekomma på anläggningen!
- Kostnader för extra städning, skador på grund av slarv eller ovarsamhet debiteras ansvarig ledare eller förening.

Grunden är att var och en städar och plockar undan efter sig. Vänligen respektera detta!
* Vid brott mot reglerna kommer han/hon tillrättavisas och ev. föräldrarna underrättas. Fortsätter problemen trots detta blir det avstängning från anläggningen som följd.

För mer info om sporthallen, ring: 140 88 eller 070-276 56 84
För frågor runt bokningssystemet, se kontaktuppgifter till höger.

Sidan uppdaterades senast 2016-09-28

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

För ytterligare information kontakta:

Nina Olofsdotter, tfn: 0953 - 140 65
E-post: fornamn.efternamn@mala.se

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter