Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Malå kommun har liksom alla andra kommuner, landsting och statliga myndigheter i Sverige ett ansvar för att minoritetsgrupperna ska kunna bevara och utveckla sina språk och sina kulturer.

Varje människa avgör själv om han eller hon tillhör en nationell minoritet.

Minoriteters rättigheter
Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du följande rättigheter:

Din kommun ska

  • kunna informera dig om dina rättigheter enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).
  • främja dina möjligheter att behålla och utveckla din kultur i Sverige.
  • särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.
  • ge möjlighet till inflytande i frågor som berör den minoritet du tillhör.

Dessutom ingår Malå kommun i det samiska förvaltningsområdet. Det betyder att du som är same har fler rättigheter än de andra minoritetsgrupperna i Malå.

Läs mer om Malå som samisk förvaltningskommun

Om dina rättigheter kränks
Om du tycker att dina rättigheter kränks och att Malå kommun inte lever upp till lagen kan du som är same ta kontakt med Sametinget. Är du jude, rom, sverigefinne eller tornedaling ska du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Vill du veta mer om Malå kommuns arbete för att skydda och främja de nationella minoriteterna? Kontakta: Ulrika Renström, samisk koordinator, telefon: 0953-140 68, e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Lagar:

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)

Språklag (SFS:2009:600)

Läs mer:

Sametingets webbplats

Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

De nationella minoriteternas gemensamma webbplats

Sidan uppdaterades senast 2015-08-26

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter