Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Tack för alla tankar och idéer!

Vi i projektet Pilotkommun för serviceutveckling vill tacka alla som har bidragit med åsikter och idéer under förra året!
2013 har en kartläggning genomförts med fokus på de servicebehov- och utbud som finns i kommunen. Vi har riktat oss till olika målgrupper i form av boende i byarna där barnfamiljer och ungdomar har varit två specificerade grupper samt målgrupperna turismaktörer och fritidshushåll. Kartläggningen har genomförts genom byaträffar, enkäter, dialog med elevråd, intervjuer, besök samt tillgänglighets- och nätverksanalyser. Landsbygdsdagen inom Skellefteregionen har även anordnats i Burträsk och i år står Malå som värdkommun, där planerandet är i full igång.

 

I år kommer en gemensam strategi för servicelösningar för kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå att arbetas fram. Denna kommer att bygga på de åsikter och idéer som har uppkommit under förra året. Vi planerar att ett utkast till detta dokument ska vara klart i juni, för att sedan gå ut på remiss till olika aktörer, bland annat byaföreningarna.

Länk till information om projektet

Sidan uppdaterades senast 2014-02-03