Malå kommun

Europaparlamentsvalet 2019

INFORMATION KRING EUROPAPARLAMENTSVALET 2019 I MALÅ KOMMUN

Den 26 maj 2019 är det val i Sverige till Europaparlamentet. I valet väljer medbor­gar­na i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren, se mer fakta längst ner på sidan.

Du har rösträtt till EU-valet om du är svensk medborgare och är eller har varit folk­bok­­förd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbok­förd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta i samtliga kommuner i Sverige och förtidsröstningen börjar ons­dagen den 8 maj och pågår alla dagar till söndag den 26 maj. Förtidsröstningslokal i Malå kommun är foajén på kommunhuset och förtids­röstningen är öppen mellan kl 14.00 – 16.00 varje dag (även lördag och söndag) under denna period. Under valdagen den 26 maj är kommunhuset öppet för förtidsröstning och då mellan 08.00 – 21.00.

Röstkort

Det går inte att förtidsrösta utan röstkort. Om du har förlorat röstkortet kan du få ett nytt på kommunhuset under tiderna som förtidsröstningen är öppen. Ta med legitimation.

Valdagen 26 maj

Vallokal på valdagen den 26 maj är bibliotekets foajé/turistbyrån och lärcentrums lunchlokal i Malå där det är öppet för röstning mellan kl 09.00 – 21.00.

Malå är uppdelat i två distrikt och röstning kommer därför att ske på både plan 1 (bibliotekets foajé/turistbyrån) och på plan 2 (lärcentrums lunchlokal). Det står på röstkortet vilket distrikt man tillhör. Hiss finns för den som behöver.

Ambulerande röstmottagare

ARM – ambulerande röstmottagare kan bokas av dig som pga funktionshinder, sjuk-dom eller hög ålder inte kan ta dig till förtidsröstningslokal eller vallokal. Det är två personer som arbetar som ambulerande röstmottagare och de kommer hem till dig med material för att du ska kunna rösta. De tar med sig din röst till förtidsröstnings-lokalen och lämnar in den där. Viktigt att du har röstkort och legitimationen nära. Om du inte har legitimation så måste det finnas en person som kan intyga vem du är, och då får den personen visa sin legitimation.

De ambulerande röstmottagarna kommer inte att ta emot förtidsröster från anhörig som eventuellt finns hos dig. Det är bara du som beställt ambulerande röstmottagare och behöver denna service som får nyttja den.

Telefonnummer till ambulerande röstmottagare: 076-119 90 93 eller 076-119 68 62.

Tider för att ringa till de ambulerande röstmottagarna är kl 10.00 – 12.00 följande datum: 9/5, 14/5, 16/5, 21/5, 23/5 samt 26/5

De bokningsbara tiderna man kan välja mellan när man ringer är kl 13.00 – 16.00 följande datum: 9/5, 14/5, 16/5, 21/5, 23/5 samt 26/5.

Budröstning

Du kan även rösta via bud om du inte kan ta dig till röstnings- eller vallokal. Det finns kuvert med material för detta att hämta på kommunhuset, så att du kan skicka din röst med den person som du väljer. Det är viktigt att du har ett vittne med förutom ditt bud, som bevittnar när du lägger rösten i omslagskuvertet. Det är också viktigt att du som väljare och vittnet skriver under på omslagskuvertet för att din röst ska vara gil­tig.

Information på andra språk

På Valmyndighetens hemsida www.val.se under Other Languages, finns information om valet på 28 olika språk, bland annat engelska, somaliska, polska, finska och sa-miska.

 

Riksdagen ger aktuell fakta om EU-valet

Den 26 maj 2019 är det val i Sverige till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlems­länder vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren. Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ger fakta och information om EU-valet, eu.riksdagen.se.

Sveriges riksdags EU-information har i uppdrag att ge grundläggande partipolitiskt neutral information om EU och guidar också vidare till svenska myndigheter som ansvarar för EU-relaterade sakfrågor. Verksamheten består bland annat av webbplatsen eu.riksdagen.se och av Riksdagsinformation, en funktion som svarar på frågor om riksdagen och EU via e-post och telefon.

På webbplatsen hittar du bland annat aktuell information i text, bild och film om:
• EU-valet den 26 maj
• Vad EU och Europaparlamentet är
• EU:s organisation och institutioner
• Vad EU:s budget används till
• Hur beslut fattas inom EU

Informationen vänder sig till alla som har rösträtt i EU-valet i Sverige, men kan också vara en användbar källa för lärare och elever i undervisningen om EU, bibliotekarier som får frågor från biblioteksbesökare samt medborgarkontor och servicecenter som får frågor från kommunens invånare.

Kontaktpersoner för EU-valet är i första hand:
- Inger Selin, tfn: 0953-140 70 eller 070-3017128, e-post: inger.selin@mala.se
-

Kontaktpersoner  för EU-valet i andra hand:

- Marjet Gustavsson (valnämndens ordförande) tfn: 070-605 75 49, e-post: marjet.gustavsson@gmail.com

- Ruth Hellsten (valnämndens vice ordförande) tfn. 070-238 79 05, e-post: ruth.hellsten@gmail.com

- Kurt-Lennart Öhman (ledamot i valnämnden) tfn: 070-672 63 45, e-post: kurre45@hotmail.com

- Hans Örnberg (ledamot i valnämnden) tfn: 072-217 99 09, e-post: hans.ornberg@mala.se

- Charlotte Hultdin (ledamot i valnämnden)tfn: 070- 308 09 93, e-post: charlotte.hultdin@mala.se