Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Underrättelse om samråd

Miljö- och byggavdelningen har uprättat ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Rubanken, Yxan 1 m fl, Malå samhälle. Planens syfte är att återskapa planmässiga förutsättningar för befintliga verksamheter. Här bedrivs idag bland annat industriverksamhet baserad på trärråvaror, värmeproduktion mm

Samråd genomförs under tiden 28 augusti till 18 september 2014.Eventuella synpunkter på detaljplansförslaget ska lämna skriftligt till ;

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning
Storgatan 13
930 70 MALÅ

Har ni frågor kontakta:
Elin Nilsson, tfn: 0953 - 141 71 el Elin Anderssson, tfn: 0953-140 50

Här kan du läsa om allt som gäller Rubanken samt Yxan 1 m fl

Planbeskrivning samråd Rubanken m fl samrådshandling

Underrättelse om samråd

DP samråd Rubanken

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30