Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Nytt system för VMA

SOS Alarm fick under 2013 i uppdrag av staten att upprätta ett kompletterande system för VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.

Vid ett VMA blir man som invånare varnad via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus, den så kallade "Hesa Fredrik". SOS Alarm har nu fått i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också kunna varna befolkningen via telefon genom ett röstmeddelande.
Det gör att en större del av befolkningen nu kommer att kunna nås om det uppstår en krissituation eller större händelse vilket också ökar säkerheten i samhället.

Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Kommuner, länsstyrelser, landsting eller statliga myndigheter och andra aktörer ska, var för sig eller gemensamt, kunna ta stöd av tjänsten för att varna medborgare, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor med svar som handlar om händelsens fortsatta utveckling.

SOS Alarm ansvarar även för drift och underhåll av varningsfunktionen som ska komplettera befintliga system för varning. I händelse av en allvarlig olycka eller kris i annat land undersöks möjligheten att systematiserat kunna nå svenska mobilabonnenter som befinner sig i drabbat område.

Den första delen av det nya systemet lanseras den 1 september 2014. Man kommer då att kunna skicka ut varning via fast telefoni i form av ett röstmeddelande.

För att kunna utnyttja det nya kompletterande varningssystemet fullt ut genom att positionera och varna via mobiltelefon behövs en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation. Lagändringen är nödvändig för att kunna kunna lokalisera invånare med hjälp av mobiloperatörerna i händelse av ett VMA. En ansökan om lagändring har under hösten lämnats in.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30