Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ersättning vid skadegörelse

Då och då inträffar skadegörelse på skolan (glasrutor, strömbrytare, åverkan, på dörrar, borttappad eller förstörd lärobok m m).

I skolans uppgifter ingår även att få eleverna att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Därför anser vi att om en elev orsakat skador, så skall de också vara med och betala dessa.

Följande "norm" kommer då att följas:

  1. För skador under 50 kr värde betalas hela summan.
  2. För skador större än 50 kr betalas 50% av materialkostnaden, dock lägst 50 kr.
  3. I vissa fall kan reparationsarbetet utföras av inblandade elever, i övriga fall ombesörjes reparationerna genom vaktmästarens försorg.

Vid skada kontaktas hemmet, som får uppgift om skadans art samt kostnad för eleven. Pengarna inbetalas mot kvitto till skolan.

Skolan vill med denna skrivelse informera alla vårdnadshavare om vår syn på skadeproblematiken och hoppas på förståelse och samarbete.

Sidan uppdaterades senast 2017-10-17