Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Vilka kommer till Malå?

Malå kommun tar emot cirka 20 nyanlända invandrare per år enligt en överenskommelse med Länsstyrelsen i Västerbotten. Till Malå kommer både ensamstående och familjer.

Har redan permanent uppehållstillstånd

Den som kommer som nyanländ invandrare till Malå har redan fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att man har rätt att bo och arbeta i Sverige. Man har även rätt till vård och till den svenska socialförsäkringen. Nyanlända invandrare kommer till Malå på två sätt, antingen via Migrationsverket eller via Arbetsförmedlingen.

Kvotflyktingar

De som kommer till Malå via Migrationsverket är oftast vidarebosatta flyktingar, de kallas även kvotflyktingar. Det är människor som är i särskilt behov av skydd till följd av krig och förföljelser i sitt förra land. Sverige har under de senaste åren tagit emot 1900 kvotflyktingar per år. De flesta nyanlända som kommer till Malå är kvotflyktingar och de har inte bott någon annanstans i Sverige tidigare.

Läs mer om den svenska flyktingkvoten

Personer som bott på anläggningsboende

Nyanlända som kommer till Malå via Arbetsförmedlingen är människor som först kommit till Sverige som asylsökande. De har ofta bott sin första tid i Sverige på ett anläggningsboende. Efter att de fått permanent uppehållstillstånd har de möjlighet att bosätta sig i någon av Sveriges kommuner, till exempel Malå.

Anhöriga till nyanlända

Till Malå kommer även anhöriga till personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och skyddsbehövande. Som anhöriga räknas kärnfamiljen, det vill säga make eller maka samt gemensamma barn under 18 år. Anhöriga ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Ensamkommande barn

Från den 1 september 2013 tar Malå även emot ensamkommande barn och ungdomar. Dessa kommer till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare.

Läs mer om Malå kommuns mottagande av ensamkommande barn

Sidan uppdaterades senast 2018-04-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Inflyttar- och integrationsservice

Ethel Cavén, integrationssamordnare Direkt: 0953-140 74, Mobil: 070-344 55 81


E-post: fornamn.efternamn@mala.se