Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Samisk undervisning i Malå

Malå har haft samisk undervisning i skolan under lång tid men har haft uppehåll. 2001 togs den samiska undervisningen upp igen. Malå Kommun har samisk integrering. Det innebär att Malå kommun ingår ett avtal med sameskolstyrelsen om extra satsning på samiska i skolan.

 

Samisk integrering är för att Sameskolstyrelsens egna sameskolor endast finns från förskoleklass till årskurs 6 och bara på vissa orter. För att tillfredsställa behovet för de samiska eleverna i övriga skolor finns samisk integrering. Det innebär att det finns möjlighet att förutom det samiska språket även få samisk slöjd, So och Hk. Målet med den samiska integreringen är att samiska barn ska uppmuntras att förstärka sin samiska identitet och ge ökade kunskaper i den samiska kulturen.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-24