Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Dina rättigheter

Du ska kunna använda ditt modersmål i kontakt med oss och andra myndigheter. Lagen är tydlig, du ska få veta vilka rättigheter du har och vi ska kunna svara dig på samiska.

När du tar kontakt med Malå Kommun kan du ange vilket språk du vill kommunicera på och vi ska då hitta någon som kan ge dig svar på ditt språk. Du har rätt att kontakta oss både muntligt och skriftligt på samiska.

Lagen om nationella minoriteter värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorgen helt eller väsentlig del på samiska i förvaltningsområdet. Samma sak gäller service och omvårdnad inom äldreomsorgen.

Lagen handlar inte bara om språket. Samerna ska även kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de kommuner som inte ingår i förvaltningsområdet.

Om du tycker att dina rättigheter kränks och att vi inte lever upp till lagen då kan du som same ta kontakt med Sametinget.

Läs mer om dina rättigheter:

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Språklag på nordsamiska

Språklag på lulesamiska

Språklag på sydsamiska

lagbok

Sidan uppdaterades senast 2019-03-05

flagga 

Välkommen att kontakta oss!

Samisk koordinator

Ulrika Renström
Telefon: 0953 - 140 68

E-post: fornamn.efternamn@mala.se