Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Lokal utvecklingsstratigi för Malå kommun

I november 2013 fastställde regionfullmäktige en ny Regional utveck­lingsstrategi för Västerbottens län (RUS) 2014 - 2020. Syftet med stra­te­gin är att skapa en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Väster­bot­tens län enligt EU:s tillväxtstrategi – Europa 2020. Den regionala ut­veck­lingsstrategin (RUS 2014 - 2020) riktar sig till hela Västerbottens län inom vilka de olika kommunernas behov skiljer sig åt. Därför är det viktigt att prioriteringar och mål anpassas efter varje kommuns specifika förutsättningar.

 

Förslag till Lokal utvecklingsstrategi Malå kommun har upprättats. Av­sik­­ten är att den ska vara vägledande i utvecklingsarbetet samt fungera som ett verktyg för att söka projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program. 

 

Vid eventuella frågor, kontakta Maria i Larsson, maria.i.larsson@mala.se eller via telefon 0953-140 57
---

Läs mer:
--

- Länk till "Förslag till lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun - LUS"
---
- Länk till Kommunstyrelsens beslut

Sidan uppdaterades senast 2016-03-23