Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Medborgarlöften

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigre mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om - för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Men även andra aktörer behövs, exempel: näringslivet, idrottsrörelsen, frivilliga organisation, fastighetsägarna m.fl.

Malå kommuns medborgarlöften för 2016, skrevs under 2016-04-25 och på länken nedan kan du läsa mer: 

Länk: Medborgarlöften Malå kommun 2016 (pdf)

Malås mål lyder:

Polis och kommun ska arbeta för att minska tillgängligheten till narkotika genom att:
- Polisen ska öka antalet anmälda narkotikbrott
- genomföra gemensamma brotts- och drogförebyggande insatser

Polis och kommun ska arbeta för att förbättra trafiksituationen i Malå genom att:
- Polisen genomför riktade insatser mot buskörning
- genomföra informationsinsatser till ungdomar och vuxna kopplade till 
  trafikbeteende och attityder
- kommunen ser över trafiksituationen vid skolan

Foto Lars och Martin 2016-05-25
Lars Westermark, Skellefteås Lokalpolisområdeschef och Martin Noréhn, kommunalråd i Malå, skakar hand över löftet!

På länken nedan kan du läsa mer om Medborgarlöftena på Polisens hemsida:
Länk: Polisen.se

Sidan uppdaterades senast 2016-05-04
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Kontakta ANDT*-samordnaren:
* alkohol, narkotika, dopning, tobak
Nina Olofsdotter
tfn: 0953 - 140 65

E-post: fornamn.efternamn@mala.se

linje
LÄNKAR

Ο Medborgarlöften Malå kommun 2016

Ο Polisen.se