Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att lyssna på av vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftet syftar till ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgarna tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Arbetet med medborgarlöftet bygger på samverkan, kommunikation och problemorienterat polisarbete i kombination med grundtankarna i Community engagement in policing.

Malå kommuns medborgarlöften för 2017-2018, skrevs under 2017-06-12 och på länken nedan kan du läsa mer: 

Länk: Medborgarlöften Malå kommun 2017-2018 (i korthet) (pdf)
Länk: Medborgarlöften Malå kommun 2017-2018 (pdf)

Malås mål lyder:

Polis och kommun ska arbeta för att minska tillgängligheten till narkotika genom att:
- Polisen ska öka antalet anmälda narkotikbrott
- genomföra gemensamma brotts- och drogförebyggande insatser

Polis och kommun ska arbeta för att förbättra trafiksituationen i Malå genom att:
- Polisen genomför riktade insatser mot buskörning
- genomföra informationsinsatser till ungdomar och vuxna kopplade till 
  trafikbeteende och attityder
- kommunen ser över trafiksituationen vid skolan

Mikael Lars 20170612
Lars Westermark, Skellefteås Lokalpolisområdeschef och Mikael Abrahamsson, kommunalråd i Malå, skriver under löftet!

På länken nedan kan du läsa mer om Medborgarlöftena på Polisens hemsida:
Länk: Polisen.se/medborgarlöften

Sidan uppdaterades senast 2017-10-12
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

polis_logga liten

Kontakta polisen i Malå

Akuta händelser tfn. 112
Övriga ärenden tfn: 114 14

Poliser i Malå:
Joel Lundholm tfn: 070-314 72 14
Kristoffer Erivid tfn: 072-562 68 49