Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Antagande av detaljplan, Nordvästra industriområdet

Meddelande om antagande av detaljplan för Nordvästra industriområdet, Malå samhälle, Malå Kommun

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Nordvästra industriområdet, Malå samhälle, Malå kommun.

Syftet med detaljplanen är att utöka industriområdet med fler industritomter, öka byggrätten inom planen, möjliggöra bullerdämpande åtgärder, säkerställa naturmark samt möjliggöra fastighetsrättsliga åtgärder.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 19 maj till 9 juni 2017. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktas finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget. Antagandehandlingarna finns tillgängliga här nedan.

Granskningsredogörelse bifogas till de som lämnat skriftligt yttrande på granskningshandlingarna. Dessa handlingarna finns även på Miljö- och byggavdelningen, Malå kommun.

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Nordvästra industriområdet, del av Rubanken, Yxan, Pressen, Malå 7:22 m fl, Malå kommun, enligt § 64 2017-06-26

Har ni frågor kontakta

Elin Nilsson 0953-14171

Antagandehandlingar;

Planbeskrivning, NV Industriområdet

Plankarta, NV Industriområdet

Sidan uppdaterades senast 2017-06-30