Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Riktlinjer vid uthyrning

info 2 - andt

Målsättning för Malåbostaden AB

Vårt uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner och trygga tillgången på bra bostäder. Vi strävar efter att tillhandahålla prisvärda lägenheter för alla miljöer där människor kan trivas och utvecklas. Vår målsättning är också att all verksamhet inom företaget ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt, på lång och kort sikt.

Kriterier förtur Malåbostaden AB

Medicinsk förtur

För att få medicinsk förtur krävs läkarintyg eller likvärdigt intyg. Lägenheten kommer att erbjudas i förhållande till det fysiska handikappet, exempelvis hus med hiss eller lägenhet på bottenvåningen i närområdet.
Förturen avser endast bostadssökande som är folkbokförd inom Malå kommun de senaste tolv månaderna.

Social förtur

Ges vid separationer och skilsmässor (måste styrkas) där familjen har gemensamma minderåriga barn, det vill säga 12 år eller yngre.
För tur finns även för socialtjänstens och flyktingmottagningens behov. Förturen avser i normalfallet endast bostadssökande som är folkbokförda och boende inom Malå kommun de senaste 12 månaderna.

Näringslivsförtur

Näringslivsförtur innebär att Malåbostaden AB försöker tillgodose behovet av bostad till nyanställda som vill flytta till kommunen.

Beslut om investeringsstöd för hyresbostäder

Ett nytt investeringsstöd införs för att stimulera byggande av hyresbostäder i områden där befolkningen växer och det är bostadsbrist. Det kommer att finnas ett tak för hyran i dessa bostäder.

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Stöd till hyresbostäder kan lämnas i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stöd kan även lämnas till bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt men brist på viss typ av bostäder.

Riktlinjer för Storgatan 60 A o B

Bostäderna ska förmedlas på ett socialt integrerande sätt så att en blandning av hushåll med olika ekonomiska förutsättningar uppnås.

Stödmottagaren ska ge företräde till hushåll som av ekonomiska skäl har bäst behov av en bostad till rimlig hyra, om det inte har en tydligt negativ effekt när det gäller blandningen av hushåll.

IMG_0492

Sidan uppdaterades senast 2017-10-23