Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Filmkulturell verksamhet Malå Kulturskola

Projektets namn: Filmkulturell verksamhet Malå kulturskola

 

Projektägare/Huvudman: Malå kommun/Malå kulturskola

 

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Syftet med projektet är att utveckla filmpedagogisk verksamhet på Malå kulturskola.

Målet att starta kortkurser uppnås under hösten, en termin är avklarad. Utrymmet att hitta formen för visning är det dock inte säkert vi hittar i detta projekt som blev nästan litet för det. 

 

Projektperiod: 2017-01-11 – 2018-04-28

 

Ekonomi:

Det totala projektet omfattar: 60 000 kronor

Finansiärer: Svenska filminstitutet, Film i Västerbotten, Malå kommun

Malå kommun finansierar: 5000 kronor (kontanta medel kommunstyrelsen verksamhet 600) samt tjänster (i form av arbetstid) till ett värde av 13 860 kronor (kultur- och fritid, verksamhet 318)

Sidan uppdaterades senast 2017-12-06