Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Alltid tillsammans

Projektets namn: Alltid tillsammans

Projektägare/Huvudman: Malå kommun

 

Projektledare: Alex Carreno

 

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Projektet syftar till att skapa platser för nyanlända ungdomar och övriga malåbor att träffas och få kontakt med varandra: gemensamma aktiviteter som anordnas inom ramen för projektet bidrar till att människor lär känna varandra och utbyte (kunskap, erfarenhet, värderingar) sker.

 

Projektperiod: 2017-09-01 – 2018-08-31

 

Ekonomi:

Det totala projektet omfattar: 111 777 kronor

Finansiärer: Länsstyrelsen §37A

Malå kommun finansierar: 0 kronor. Egen tid, ej specificerat värde (kommunstyrelsen, verksamhet 600).

Sidan uppdaterades senast 2017-12-06