Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Integrationsverksamhet - kurser för unga (14-25 år)

Projektets namn: Integrationsverkstad: kurser för unga (14-25år)

 

Projektägare/Huvudman: Malå kommun

 

Projektledare: Alex Carreno

 

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Projektet syftar till att skapa platser för nyanlända ungdomar och övriga malåbor att träffas och få kontakt med varandra: gemensamma aktiviteter som anordnas inom ramen för projektet bidrar till att människor lär känna varandra och utbyte (kunskap, erfarenhet, värderingar) sker.

 

Projektperiod: 2016-09-01 – 2017-08-31

 

Ekonomi

Det totala projektet omfattar: 95 000 kronor

Finansiärer: Länsstyrelsen §37A

Malå kommun finansierar: 0 kronor, Egen tid, ej specificerat värde (kommunstyrelsen, verksamhet 600).

Sidan uppdaterades senast 2017-12-06