Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Lärande attraktiva näringar (LAN)

Projektets namn: Lärande Attraktiva Näringar (LAN)

 

Projektägare/Huvudman: Akademi Norr

 

Projektets styrgrupp: Akademi Norrs direktion

 

Projektledare: 2st Martin Bergvall (Ann-Ci Jonsson var med till och med augusti, nu är hon tjänstledig).

 

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Akademi Norr är ett kommunalförbund, en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner i fyra län. Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Västerbottens län, Kramfors och Sollefteå i Västernorrlands län samt Strömsund i Jämtlands län.

 

Företagen i regionen ser brist på lämplig arbetskraft som det näst största hindret för tillväxt. En konsekvens är att tillväxtmöjligheter går förlorade, andra kan vara nedläggning eller flytt från orten som i sin tur leder till förlorade arbetstillfällen och minskad skattekraft. Genom att aktivt arbeta med frågan kan våra kommuner lättare förutse vilka kompetenser som kommer att behövas på längre sikt och därmed agera strategiskt inför framtiden. För att utveckla regionens konkurrenskraft ska projektet ta fram en modell för kompetensförsörjning som stärker kvinnor och mäns ställning och trygghet på arbetsmarknaden. Modellen syftar till att utveckla flexibla former för livslångt lärande och ett hållbart arbetsliv. Under projektets genomförande kommer utbildningsinsatser att aktualiseras och bedrivas inom och mellan olika samhällssektorer och branscher. Utbildningar kommer också att bedrivas inom geografiska områden som redan är etablerade arbetsmarknadsregioner. Det kommer att ha en positiv utveckling på inlandsregionen genom att förstärka och bredda nuvarande utbyten och samarbeten som utvecklar arbetsmarknaden och medverkande företags koppling till den.

Ca 220 företag var till slut med och specificerade gemensamma behov som LAN-projektet sedan fick arbeta efter. Av dessa har 160 företag (71%) och 13 kommuner deltagit i olika utbildningsaktiviteter via projektet.

Fram till sista maj så har 1145 personer utbildat sig (61% män och 39% kvinnor) i totalt 98 utbildningsinsatser. Det är motsvarar i timmar ungefär 6 års heltidsstudier!

 

Projektperiod: 2015-09-01-2017-12-31

 

Ekonomi:

Det totala projektet omfattar: 12 731 636 kronor

Finansiärer: Europeiska Socialfonden. Den totala medfinansieringen är cirka 3.2 miljoner. Detta i form av tid bland dem som deltar i utbildningarna. I den siffran så är majoriteten av medfinansieringen lagt på deltagande företag (ca 2,7 miljoner) och kommunerna har ca 525 000kr. Medfinansieringen är redan uppnådd.

 

Malå kommun finansierar: 0 kronor, Egen tid, till ett värde om 26 068 kronor (ca 108 utbildningstimmar).

Sidan uppdaterades senast 2017-12-06