Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Synpunkter på vården

Nya bestämmelser för klagomålshantering

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Patienter och närstående som inte är nöjda med den vård de fått ska i första hand lämna sina klagomål till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Om patienter och närstående inte själva vill eller kan ha direktkontakt med vården kan de få hjälp av Patientnämnden. Patientnämnden utreder inte själv klagomål, men kan vara en länk mellan patienten och vården.

IVO har från och med den 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda vissa händelser, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att informera patienter och närstående om det nya regelverket och hur de kan lämna klagomål och synpunkter på vården och kommer under 2018 göra informationsinsatser till dem. Arbetet bedrivs i samarbete med bland andra 1177, Patientnämnderna, IVO och SKL och pågår under hela 2018.

Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/intenojdmedvarden

Information till patienter och närstående finns på 1177.

Sidan uppdaterades senast 2018-01-02
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00