Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ansökan om registrering och tillstånd - steg för steg

 1. Ta beslut om lotteri
  Föreningens styrelse ska beslut att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten. Lotteriet ska anordnas inom Malå kommun.
 2. Utse en lotteriansvarig
  Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem han eller hon är och var man får tag på honom/henne.
 3. Välj lotterityp - tillfällig lotteri eller 3-års registrering
  Föreningens styrelse ska även välja vilken typ av ansökan som ska göras - ett tillfälligt lotteri eller en registrering för tre år. Valet av ansökan ska framgå av styrelseprotokollet.
 4. Fyll i och lämna in ansökningsblankett
  Ansökningsblanketter (registrering eller tillståndsblankett) hittar du på länken nedan
 5. Skicka in handlingarna
  Följande handlingar ska skickas till Malå kommun tillsammans med ansökan:
  - Föreningens stadgar.
  - Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  - Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte.

Länk: Blanketter för ansökan om registrering och tillstånd.

Sidan uppdaterades senast 2018-05-02

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter