Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

BoU informererar

2018-08-17

Upptaktsdagar för all pedagogisk personal

All pedagogisk personal inom Barn-och utbildningsförvaltningen (skola, förskola & fritidshem) har haft upptaktsdagar den 14-15/8 i Lycksele på Hotell Lappland. Hela upptakten är kopplad till det projekt vi nu går in i tillsammans med Skolverket vars syfte är att utveckla undervisningen för nyanlända barn och elever.

Projektet pågår 2018-08-01 -- 2019-12-31,
med ev förlängning till 2020-06-30.


-

Malå kommun är en utvald kommun av Skolverket inom detta område och har då ansökt om medel för 11 olika insatser, varav denna upptakt är en av insatserna. De olika insatserna kommer att förbättra vår verksamhet och vara till gagn för alla barn och elever i Malå kommun, oavsett ursprung.
-

Totalt statsbidrag för hela projektet är 4 012 000 kr, som då bland annat har använts till denna aktuella upptakt. Inga kommunala pengar har således nyttjats till dessa kompetensdagar för personalen.
-

När arbetet har kommit igång kommer en information om projektet att läggas ut på Malå kommuns hemsida som beskriver de olika insatserna som ska ske under projekttiden.
-
För frågor och funderingar runt projektet (eller något annat inom BoU) är ni varmt välkomna att ta kontakt med mig.

-

Mvh

Marie Blomberg

Barn- och utbildningschef

Malå kommun

Tfn: 0953-140 49

Sidan uppdaterades senast 2018-10-23