Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Energi och klimat

Här kan du som privatperson och företagare hitta information om hur du kan använda mindre energi och minska klimatpåverkan.

Vi kan minska vår klimatpåverkan och bevara viktiga miljövärden om vi använder mindre energi. Klimatpåverkan till följd av en ökad växthuseffekt betraktas som det allvarligaste miljöproblemet i världen.

Det är framförallt människans förbränning av fossila bränslen som ökat halten av växthusgaser i atmosfären.

Genvägar

> Energimyndigheten

> Boverket

> Konsumentverket - Energispartips

> Energikontor Norr


Sidan uppdaterades senast 2018-11-06