Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Nyanländas lärande

Nyaländas lärande

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat.

Med detta som bakgrund är Malå en av Skolverket utvald kommun att jobba i projektet Nyanländas lärande. Projektet pågår 2018-08-01 - 2019-12-31, med ev förlängning till 2020-06-30.

Totalt statsbidrag för projektet är 6 412 000 kr.

-

De 11 utvalda insatsområdena är: 

 

Undervisning och lärande

1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

2. Utbildning av lärare i svenska som andraspråk

3. Introduktions-utbildning på modersmål för vårdnadshavare

Förutsättningar för lärande och trygghet

4. Utredning/kartläggning Elevhälsan

5. Främja närvaro

6. Förhållningssätt 

Styrning och utveckling av verksamheten

7. Organisation och struktur

8. Utvärdering

9. Insats ledningsgruppen

10. Insats BoU-nämnden

11. Koordinator och lokalt team

 

De olika insatserna kommer att förbättra vår verksamhet och vara till gagn för alla barn och elever i Malå kommun, oavsett ursprung. 

Sidan uppdaterades senast 2018-12-11