Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Enkätsvar från hyresgäster

Logo Malåbostaden
Bakgrund

Malåbostaden AB genomförde en så kallad "Nöjd Hyresgäst-mätning" under hösten 2010 bland sina hyresgäster. Detta är en uppföljning av den mätning som genomfördes 2005.

Antalet hyresgäster som ombads svara på enkäten var 314 stycken. Av dessa lämnade 211 svar.

Resultatet av mätningen jämförs med liknande undersökningar som gjorts i hela Sverige.

Syftet
Nöjd Hyresgäst mäter hur nöjda hyresgäster Malåbostaden har:

*  dels på en övergripande nivå genom en helhetsbild
*  dels på en mer detaljerad nivå när det gäller olika aktiviteter som t.ex. bemötande och service från personalen samt underhåll.
Dessa aktiviteter är förklaringsinformation till helhetsbedömningen

Resultat av mätningen

Resultatet i sin helhet visar att vi har 38 % helnöjda hyresgäster (33 % 2005), det vill säga dessa har lämnat betyget 5 (på en skala 1-5) då det gäller helhetsbedömning. 3 % har lämnat betyget 1 eller 2 på samma fråga (5 % vid förra mätningen).

Resultatet av mätningen våren 2010 visar att de boende känner sig säker och trygg i sina bostadsområden och är nöjda med innermiljön i sina lägenheter. Hela 72% har gett betyget 5 på frågan om bemötande från kontoret och man är i sin helhet nöjd med arbetet där.

Generellt sett så vill de boende ha mera information kring sitt boende. Missnöjet visar sig även i betyget för skötsel av planteringar, gräs-mattor och gemensamma ytor där 24 % är missnöjda.
Skötseln av lekplatser är 19 % missnöjda med.
Då det gäller städning i tvättstugan är 25 % är missnöjda med detta - här får vi då inte glömma att det är hyresgästerna själva som till stor del ska sköta om städningen!

Generellt är hyresgästerna hos oss nöjda med sin hyra. Hela 23 % har gett högsta betyg, det vill säga betyg 5 för hyran.

Se hela Nöjd Hyresgäst-undersökningen här (pdf - öppnas i nytt fönster.)

Tidigare undersökningar är gjorda 2005 och 2002

Tillbaka
Sidan uppdaterades senast 2017-10-26

 Malåbostaden ny logga