Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ekonomienhet

Ekonomienheten ansvarar bland annat för:

  • att ta fram underlag inom ekonomiområdet till politker och andra tjänstemän
  • budgetarbete, bokslut, årsredovisning, delårsbokslut, rapporter och annan uppföljning för kommunen och de kommunala bolagen
  • kommunens- och de kommunala bolagens finansförvaltning
  • kommunens- och de kommunala bolagens in- och utbetalningar


    Ekonomienheten nås på e-postadress: ekonomi@mala.se 

    Kommunen är medlem i Kommuninvest

    Se kommunens rating på www.kommunrating.se

Ekonomichef:
Lina Dahlbäck, tfn: 0953 - 140 13

Ekonomiadministratör:
Ida Bergström, tfn: 0953 -140 17 

Handläggare:
Agneta Westerlund, tfn: 0953 - 140 05 

Ekonomiadministratör:
Pia Vesterlund, tfn: 0953 - 140 18

Ekonomiadministratör:
Annika M Johansson, tfn: 0953 - 140 19

Upphandlare:
Anna Jonsson, tfn: 0953-140 56

Om du vill skicka e-post till oss skriver du adresserna: fornamn.efternamn@mala.se

 

Sidan uppdaterades senast 2017-02-22