Malå kommun

Galejan - Möjligheternas Hus

Galejan är en verksamhet som erbjuder olika former av service och aktiviteter till kommuninnevånarna som du kan läsa mer om under fliken ”Aktiviteter/Service”.  

Vill du ha kontakt med oss ring tfn: 0953 - 140 41 eller 140 42.

På Galejan finns det möjlighet till på praktik/arbetsträning/arbetsprövning osv.

utekväll
Foto: Ethel Lundström