Malå kommun

Galejan - Möjligheternas Hus

Galejan är en verksamhet som erbjuder olika former av service och aktiviteter till kommuninnevånarna som du kan läsa mer om under fliken ”Aktiviteter/Service”.  Vill du ha kontakt med oss ring tfn: 0953 - 140 41 eller 140 42.

En annan gren av vår verksamhet riktar sig främst till personer som drabbats av psykisk ohälsa.
I samarbete med Omsorgsavdelningen/IFO jobbar Galejans handledargrupp med bostöd och hemma-hos-insatser i barnfamiljer eller hos ensamstående föräldrar. Det finns även möjlighet för kvinnor och män med psykisk ohälsa att ha sysselsättning eller delta i aktiviteter på Galejan.
Mer info under fliken ” I samarbete med Omsorgsavdelningen/IFO”

På Galejan finns det möjlighet till på praktik/arbetsträning/arbetsprövning osv.

utekväll
Foto: Ethel Lundström