Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

I samarbete med Omsorgsavdelningen/IFO

I samarbete med Omsorgsavdelningen/IFO

ute1
Foto: Ethel Lundström

En del av Galejans verksamhet riktar sig främst till män och kvinnor som drabbats av psykisk ohälsa och som på grund av detta får lite svårt att klara sin vardag och behöver stöd och hjälp under en kortare eller längre period.  Här nedan ser du en kort beskrivning av vilka olika typer av stöd som finns.

Bostöd:
Det innebär att en handledare genom att stötta och motivera, arbetar för att ge kvinnor och män med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sina egna förmågor och hitta strategier så att man kan fungera allt bättre och bättre i sin vardag/livssituation. Syftet är att man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån de val man själv gör. Behovsbedömning görs av socialtjänsten, IFO.

Stödsamtal:
Om man drabbas av psykisk ohälsa under en kortare eller längre period kan man få en ”kontaktperson” på Galejan. I samtalen med din kontaktperson möter du en medmänniska som lyssnar och stöttar och försöker lotsa dej framåt mot de mål du själv satt upp. Vi kan även komma hem till dej om du inte orkar komma till oss. Naturligtvis har handledarna tystnadsplikt.

Hemma-hosuppdrag:
Det är ett behovsbedömt stöd till barnfamiljer/ensamstående föräldrar under en kortare eller längre period.
Hur stödet utformas varierar och beror helt på vilka behov familjen/föräldern har. Behovsbedömning görs av Socialtjänsten, IFO.

För ytterligare information ring Galejan på tfn:0953- 140 41 eller Socialtjänsten som du når via kommunens växel på tfn: 0953- 140 00.

Sysselsättning:
Galejan erbjuder även sysselsättning/arbete. Det finns många olika arbetsuppgifter som ska utföras och man deltar efter förmåga. Vi strävar efter att erbjuda en miljö som är så arbetsliknande, meningsfull och stimulerande som möjligt, men som även ska ge en god förberedande träning för de personer som sen eventuellt kan gå vidare till ett arbete ute på öppna arbetsmarknaden.

En annan viktig del i Galejans verksamhet är att erbjuda olika möjligheter till Social gemenskap.
På Galejan kan både kvinnor och män delta i olika aktiviteter och/eller studiecirklar. Du ges möjlighet att i en trivsam miljö köpa en kopp kaffe, läsa dagstidningen eller ha trevligt och prata en stund med nån annan besökare.

För att få ytterligare information om olika former av stöd, ring Omsorgsavdelningen som du når via kommunens växeln på tfn: 0953 - 140 00. Begär att få prata med en handläggare på IFO eller ring Galejan, Ethel Lundström, på tfn: 0953 140 41.

Sidan uppdaterades senast 2014-09-02

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Öppettider på Galejans second hand:

Ordinarie öppettider:
måndag - torsdag kl 09.00 - 16.00
fredag kl 09.00 - 15.45
sista lördagen i månaden kl 10.00 - 13.00

Kontakta Galejan
tfn: 0953 - 140 41 eller 140 42

E-post till verksamhetsansvarig Ethel Lundström: fornamn.efternamn@mala.se