Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Hälsorådet

logo2

Hälsorådet en samverkansgrupp mellan aktörer från kommun och landsting samt andra organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med frågor som rör befolkningens hälsa. Det överordnande målet är att sprida kunskap och information om hälsofrämjande faktorer för att förbättra hälsan och sänka ohälsotalet i Malå kommun.

Hälsorådets uppgifter består i

  • att samordna det förebyggande folkhälsoarbetet
  • att informera och sprida kunskap om de faktorer som påverkar hälsan
  • att stödja insatser som förbättrar invånarnas livsstil och levnadsförhållanden
  • att verka för att hänsyn till hälsa, livsvillkor och en hållbar hälsofrämjande utveckling blir en naturlig del i all verksamhet

Hälsorådets arbete indelas i följande fyra arenor och verksamhetsområden

  • Arbetsplatsen
  • Förskolan och skolan
  • Fritiden
  • Hälso- och sjukvården

Verksamheten finansieras av Malå kommun och Landstinget tillsammans. Vill du ta del ta del av hälsorådets protokoll hittar du dem i menyn till vänster.

Statens Folkhälsoinstitut

Folkhälsopolitikens elva målområden


Kontaktpersoner

Mikael Abrahamsson ordf. Hälsorådet
Tfn: 0953-140 08
E-post: fornamn.efternamn@mala.se

 

Sidan uppdaterades senast 2019-03-12