Malå kommun

Barn- och utbildningsnämnd

Protokollen från barn- och utbildningsnämnden är uppdelade under respektive år i kolumen till vänster.

Har du frågor kontakta Helén Örnberg tfn: 0953 -140 00.

E-post: fornamn.efternamn@mala.se