Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndaren har som huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndaren hjälper till vid ansökningar till tingsrätten, granskar årsredovisningar, beslutar om arvoden m.m.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarna.

Förmyndare

För den som ännu inte fyllt 18 år ska det finnas en förmyndare som företräder barnet fram tills myndighetsdagen. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare. Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet när det gäller ekonomiska angelägenheter. 

God man

Om man på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan man ansöka om god man. God man anordnas av tingsrätten. Den person det gäller måste ge sitt samtycke till att god man anordnas. Kan han/hon inte ge sitt samtycke, så krävs det att behovet av god man stärks

av ett läkarintyg och en social utredning. Den som får hjälp av en god man har fortfarande sin rättsliga handlingsförmåga kvar.

Förvaltare

När det inte är tillräckligt med god man kan en förvaltare behöva anordnas. Det görs av tingsrätten. Förvaltare kan anordnas för den på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning är ur stånd att ta hand om sig själv och/eller sköta sina egna angelägenheter.  Det krävs läkarintyg för att styrka behovet av förvaltare. Den som får förvaltare anordnad för sig mister sin rättsliga förmåga.

 

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare finns en blankett, klicka här för att komma till blanketten.

För mer information om godmanskap, förvaltarskap, ansökningar m.m. vänd dig till överförmyndaren.


Överförmyndarhandläggare:

Charlotte Hultdin, tfn: 0953-142 52 eller tfn: 070-308 09 93.

För att skicka e-post skrivs adresserna fornamn.efternamn@mala.se

Adress:
Malå kommun
Överförmyndaren
Storgatan 13

930 70 Malå

 

Sidan uppdaterades senast 2017-04-03

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Kontakta Överförmyndarhandläggare:

Charlott Hultdin
tfn: 0953 - 142 52 eller 070 - 308 09 93

E-post:
fornamn.efternamn@mala.se