Malå kommun

Upphandling och inköp

Skriva under papper

Läs mer om  Malå kommuns upphandlingar:

e-Avrop

opic

Länk till Lagen om offentlig upphandling LOU