Malå kommun

Upphandling och inköp

Skriva under papper

Pågående upphandlingar:

- Behandling av verksamhets- och hushållsavfall (UH-2016-112) tillsammans med Skellefteå kommun. Följ länken och läs mer.

Läs mer om  Malå kommuns upphandlingar:

e-Avrop

opic

Länk till Lagen om offentlig upphandling LOU