Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Hemterapeut

Vardagsproblem kan ibland vara så många, svåra och oöverskådliga att man som familj hamnar i en ond cirkel. Då problemen kan verka omöjliga att lösa på egen hand kan kontakt med en hemterapeut vara en möjlighet för att förändra sin situation.

Hemterapeut har tidigare haft flera andra benämningar t.ex. familjearbetare och hemma-hosare.

 

Hemtearpeut är en person som kommer hem till en familj och samtalar, ger vägledning och stöd kring föräldrarollen. Hemterapeuterna i Malå kommun är anställda inom en kommundelsgemensam enhet och anlitas vid behov av socialtjänsten. Insats av en hemterapeut är ett bistånd man kan få via socialtjänsten. Insatsen är frivillig och hemterapeuterna har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt.

 

 

Målgrupp

 

Målgruppen för hemterapeuterna är barnfamiljer där de fokuserar på barnens bästa. Verksamheten riktar sig till familjer som vill förändra sin situation. Insatserna består av praktiskt/pedagogiskt stöd i det vardagliga livet och sker i form av ett gemensamt förändringsarbete. De problem som hemterapeuterna arbetar med är bland annat bristande kunskap om barn och ungdomars behov, relationsproblem, effekter av psykisk problematik och missbruk.

Hemterapeuterna arbetar aktivt utifrån familjernas villkor för att frigöra resurser och starta förändringsprocesser. Arbetet bedrivs till största delen i familjernas egna miljöer med så många familjemedlemmar delaktiga som möjligt. Målsättningen är att familjerna utifrån sina unika möjligheter ska ges tillfälle att tillvarata sina olika resurser och kunna leva så självständiga liv som möjligt.

Behandling

Den största delen av hemterapeuternas arbete utgörs av behandlingskontakter där de, utifrån familjernas olika behov, träffas för att i samtal och praktiskt arbete finna vägar för att möjliggöra en förbättring av familjernas liv.

Tillsammans utgår hemterapeuterna från den livssituation familjerna befinner sig i vid den aktuella tidpunkten. Därifrån arbetar de mot en mer stabil situation med såväl strukturella frågor, t ex gränssättning och rutiner, som med praktisk och/eller individuell problematik. Kontakten är kontinuerlig och pågår ofta under en längre tid.

För mer information

Kontakta handläggare vid socialtjänsten för vidare information eller för att ansöka om hemterapeut. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

För att ansöka om hemterapeut kontakta: 

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Vi nås lättast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer vi upp så snart vi kan.

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.