Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

LVU- lagen om vård av unga

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är en tvångslag

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar ska i första hand ges i frivilliga fomer med stöd av socialtjänstlagen. Först när detta inte är möjligt kan LVU bli tillämpligt. LVU är en kompletterande skyddslag för barn och unga och reglerar förutstättningarna för att tvångsvis vårda eller skydda den unge. LVU:s tillämpning är knuten till att den unge har ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan tillgodoses med frivilliga lösningar.

Tvångsvård kan ges på grund av barnets hemmiljö (exempelvis vårdnadshavares oförmåga, missbruk) eller med anledning av det egna beteendet (exempelvis kriminalitet, missbruk).

LVU gäller för alla barn som vistas i Sverige, oberoende av nationalitet eller härkomst.

Sidan uppdaterades senast 2017-04-04