Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Dödsboanmälan

Om den avlidne/dödsboet inte har tillgångar som räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall.

Här kan du läsa om dödsboanmälan, dödsboförvaltning och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Bouppteckning/dödsboanmälan

Både vid bouppteckning och dödsboanmälan sammanställer man dödsboets tillgångar. När någon har avlidit göra man vanligtvis en bouppteckning men om den dödes tillgångar (tillsammans med efterlevande makes/partners egendom) endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet samt att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet kan man istället göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan får inte ske 

Dödsboanmälan får inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska man alltid göra en bouppteckning.

Ansökan om dödsboanmälan

Dödsboet måste inom två månader efter dödsfallet lämna in en ansökan om att en dödsboanmälan ska göras. I Malå kommun är det till socialtjänsten man vänder sig för en ansökan (se kontaktuppgifter till höger på sidan).

Viktigt att tänka på när man gör en dödsboanmälan:· 

  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa stoppas.
  • Finns fullmakt upphör den att gälla vid dödsfallet.

Dödsboförvaltning – vem tar hand om dödsboet

Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

Begravning

Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har rätt till ersättning för det ur dödsboet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader. I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan det ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten. Enligt gällande riktlinjer beviljas bistånd till begravningskostnader med maximalt 50 % av prisbasbeloppet, det innebär högst 22 250 kronor (år 2015). Observera att alla tillgångar i dödsboet avräknas från maximibeloppet. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad söks hos omsorgsavdelningen.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Den som arbetar med dödsboanmälan är:

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Angelica Mörtzell
Socialsekreterare, handläggare ensamkommande barn
Tfn: 0953-140 47
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.