Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Medling vid brott

Medling vid brott - en möjlighet att mötas.

Du som har begått ett brott eller blivit utsatt för ett brott kan bli erbjuden medling. Medlingsverksamheten är en samverkan mellan polis, åklagarmyndighet och socialtjänst. 

När passar medling?

Medling kan passa för många typer av brott som skadegörelse, stöld och misshandel där gärningspersonen är under 21 år. Även icke straffmyndiga ungdomar - under 15 år - kan delta i medling eftersom medling inte är jämförbart med en rättegång.

Vad är medling vid brott?

Medling är ett möte mellan den brottsutsatte och den person som begått brottet. Tillsammans med en opartisk medlare får de möjlighet att prata om det som har hänt. Att medlaren är opartisk innebär att medlaren inte tar ställning för någon av parterna. Medlarens uppgift vid mötet är att styra samtalet och verka för bästa möjliga resultat.

Innan medling sker blir både den brottsutsatte och gärningspersonen väl förberedda inför medlingen genom enskilda möten med medlaren. Vårdnadshavare eller annan stödperson får givetvis närvara vid förmöte och medlingsmöte.

Medling är helt frivilligt för både den som utsatts för brottet och gärningspersonen. För att medling ska vara möjligt krävs det att den som begått brottet erkänt att han/hon gjort något fel, det vill säga erkänt brottet.

Vad innebär medling för dig som utsatts för brott?

Du får chansen att träffa den som utsatt dig för brott. Vid medlingen ges du tillfälle att ställa de frågor som du funderat över till gärningspersonen samt förklara vilka konsekvenser brottet fått för dig.

Vad kan medling innebära för dig som begått brott?

Medling ger dig möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du tar ansvar för dina handlingar. Åklagaren kan i vissa fall ta hänsyn till att du medverkat i medling i sin åtalsbedömning.

Du kan själv - både som brottsutsatt och gärningsperson - ta initiativ till medling genom utredare hos polisen eller socialsekreterare.

Att delta i medling kräver stort mod från de som deltar, vanligtvis känns det dock mycket bättre efteråt när du fått möjlighet att säga det du vill.

För mer information

Kontakta handläggare vid socialtjänsten för vidare information om medling vid brott. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Vi som arbetar med medling är: 

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Vi nås lättast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer vi upp så snart vi kan.

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.