Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Boendestöd

Boendestödet ger hjälp till människor som behöver långvarigt stöd för att klara eget boende och för att ha en meningsfull fritid.

Orsaken till varför man har boendestöd kan vara missbruksproblem och/eller psykiska problem. Boendestödet ska hjälpa den boende till en bättre livskvalitet genom att ge stöd i återskapandet av relationer till anhöriga och vänner, klara det egna boendet, klara längre nyktra perioder och snabbt bryta återfall i missbruk. Med dessa insatser minskar behovet av institutionsplaceringar och/eller nedbringar placeringarnas längd.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

För att ansöka om boendestöd kontakta: 

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Vi nås lättast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer vi upp så snart vi kan.

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.