Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Våld och övergrepp

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att stötta personer vid sociala problem. En viktig del i detta ansvar är att ge stöd och hjälp till kvinnor, män och barn som är utsatta för våld.

Vad är våld?

Fysiskt våld kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar, stryptag.

Psykiskt våld kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering. I det psykiska våldet ingår det så kallade digitala våldet som handlar om kontroll. Det digitala våldet är det våld som man blir utsatt för på internet och via mobiltelefoner.

Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar såsom att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakasserier samt att använda ett sexuellt kränkande språk.

Försummelse kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin.

 

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra den utsatta att ha insyn i ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker etc. Våld mot husdjur kan också ingå i mönstret.

Det stöd socialtjänsten kan bistå med är bland annat hjälp att ordna försörjning och boende, skydd och stöd vid kontakter med sjukvård och polis samt andra myndigheter/organisationer.

Kontakt

Kontakta handläggare vid socialtjänsten för vidare information om vad socialtjänsten kan bistå med i samband med våld eller övergrepp mot dig eller någon närstående. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Vi som arbetar med våldsutsatta kvinnor, män och barn är: 

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Vi nås lättast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer vi upp så snart vi kan.

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.