Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Barn i risk

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa bör du kontakta socialtjänsten.

Anmälan om barn som far illa

Om man misstänker att ett barn far illa och behöver skydd genom socialtjänsten bör man anmäla detta till socialtjänsten, se kontaktuppgifter till höger. En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt genom t.ex. telefonsamtal till någon socialsekreterare. De uppgifter man behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnet finns och vem som gör anmälan.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis - 112. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Länk till blankett barn far illa.pdf

Anonym anmälan

En anmälan kan också göras anonymt och behandlas precis på samma sätt som övriga anmälningar. Men om den som skriver, kommer på besök eller ringer uppger sitt namn är han eller hon inte anonym. Då kan socialtjänsten inte hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Vi prövar då om sekretesskydd är aktuellt, men någon garanti för anonymitet kan inte ges eftersom den frågan ytterst avgörs av domstol.

 

Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialförvaltningen då saknar möjlighet att få kompletterande information från den som anmält.


Sekretesskydd vid anmälan

En enskild person som gjort anmälan kan i vissa fall ges sekretesskydd enligt sekretesslagen om man misstänker att anmälaren kan bli utsatt för hot och trakasserier.


Anmälningsskyldighet

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, t.ex. inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden. Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialtjänsten.


Kan man få veta hur det går?

På grund av sekretess kan socialtjänsten inte lämna ut uppgifter om vad som händer i en anmälan till privatpersonen som gjort anmälan om det inte finns medgivande från den ärendet rör.  

 

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

För anmälan om barn/ungdom som far illa, kontakta:

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Angelica Mörtzell
Socialsekreterare, handläggare ensamkommande barn
Tfn: 0953-140 47
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Vi nås lättast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer vi upp så snart vi kan.

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.