Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Serveringstillstånd

Tillstånd för servering av alkohol enligt alkohollagen

Ansökan om serveringstillstånd, enligt alkohollagen, görs till omsorgsnämnden i Malå kommun. Omsorgsnämnden ansvarar även för tillsynen av restauranger med serveringstillstånd och eventuella ingripanden enligt alkohollagen.


Med serveringstillstånd avses:

Tillstånd att till allmänheten eller till s.k. slutna sällskap mot betalning servera spritdrycker, vin, öl eller andra jästa alkoholdrycker. Serveringen måste ske i samband med matservering och i de lokaler i vilka tillståndet gäller.

Fyra typer av tillstånd kan beviljas:

  • Tillfälligt till slutna sällskap.
  • Tillfälligt till allmänheten.
  • Permanent till slutna sällskap.
  • Permanent till allmänheten.

Sidan uppdaterades senast 2014-02-04
Kontakt

Jeanette Hallin, alkoholhandläggare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se