Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Individ- och familjeomsorg

Omsorgsavdelningens individ- och familjeomsorg (socialtjänsten) svarar för uppsökande och förebyggande verksamhet.

Till oss vänder du dig om du har frågor rörande:

  • Barn, ungdom och familj
  • Dödsboanmälan
  • Ekonomiskt bistånd
  • Familjerätt
  • Medling vid brott
  • Missbruk
  • Serveringstillstånd
  • Våld och övergrepp

Tystnadsplikt

Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

Sidan uppdaterades senast 2016-09-14

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Vi som arbetar inom individ- och familjeomsorg är:

Mari-Louise Lundqvist
Omsorgschef
Tfn: 0953-140 34
E-mail:
for-namn.efternamn@mala.se

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare, tobak- och alkoholhandläggare
Tfn: 0953-141 57
E-mail:
fornamn.efternamn@mala.se

Angelica Mörtzell
Socialsekreterare, handläggare ensamkommande barn
LSS-handläggare
Tfn: 0953-140 47
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Birgitta Boström
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 37
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Erika Johansson
Socialsekreterare
Tfn: 0953-141 43
E-mail:
fornamn.efternamn@mala.se

Lena Holmgren
TJÄNSTLEDIG
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail:
fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail:
fornamn.efternamn@mala.se

Cornelia Norberg
Administratör

Tfn: 070- 691 16 84
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Vi nås lättast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer vi upp så snart vi kan.

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.