Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Individ- och familjeomsorg

Omsorgsavdelningens individ- och familjeomsorg (socialtjänsten) svarar för uppsökande och förebyggande verksamhet.

Till oss vänder du dig om du har frågor rörande:

  • Barn, ungdom och familj
  • Dödsboanmälan
  • Ekonomiskt bistånd
  • Familjerätt
  • Medling vid brott
  • Missbruk
  • Serveringstillstånd
  • Våld och övergrepp

Socialjour

Har du akuta sociala ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag, ring 112 så kopplas du till Malås socialjour. Det kan handla om t.ex. våld i nära relation, missbruk eller misstanke att någon far illa.

Tystnadsplikt

Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-29

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Vi som arbetar inom individ- och familjeomsorg är:

John Olsson
Omsorgschef
Tfn: 0953-140 34

E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Angelica Mörtzell
Socialsekreterare, handläggare ensamkommande barn
Tfn: 0953-140 47
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Ulrika Persson
Administratör 
Tfn: 0953-140 39
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Zanne Oskarsson
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 32
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Erika Johansson (tjänstledig till 190805)
Administratör
Tfn: 0953-141 43
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Agnes Ljung
Administratör, alkoholhandläggare
Tfn: 0953-140 38
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.