Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Äldreomsorg

Glada pensionerer

När du blir äldre och kroppen inte orkar som förut kan du behöva stöd i ditt dagliga liv. Då kan du ansöka om insatser hos oss på äldreomsorgen. Vi strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma i din invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemtjänst med kompetent personal och många olika insatser. För dig som inte längre klarar av att bo hemma finns våra äldreboenden. 
Malå kommun ansvarar för alla äldreboenden och alla hemtjänstinsatser i ordinärt boende i kommunen.

Äldreomsorgen består av bland annat följande insatser:

  • Hemtjänstinsatser i eget boende
  • Äldreboenden (särskilda boenden)
  • Hälso-, sjukvård och rehabilitering i äldreboenden och hemsjukvård
  • Trygghetslarm
  • Anhörigstöd
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar
  • Växelvård/korttidsvistelse

Via menyn till vänster hittar du information om kommunens äldreomsorg samt andra intressanta upplysningar riktade till äldre personer och anhöriga.

Äldreomsorgens arbete styrs av flera lagar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Tystnadsplikt

Vi arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

Sidan uppdaterades senast 2019-03-14

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Ulrika Grensell

Biståndshandläggare

tfn 0953-140 36

E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Marie Hedström

Enhetschef Sörgården

tfn 0953-141 84

E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Hemvårdsansvarig Miklagård

tfn 0953-141 33

E-mail: for-namn.efternamn@mala.se

Eva Oskarsson

Enhetschef Furugården

tfn 0953-141 47

E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Marie Önnerlöv-Näslund

Enehtschef Tjamstangården

tfn 0953 -142 50

E-mail: for-namn.efternamn@mala.se

Marie Önnerlöv Näslund

Hemvårdsansvarig kommunens hälso- och sjukvård

tfn 0953-142 50

E-mail: for-namn.efternamn@mala.se

Marie Önnerlöv-Näslund

Enhetschef Poolen

0953-142 50

E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Patrik Stenlund

Enhetschef Hemtjänsten

070-699 62 72

E-mail: fornamn.efternamn@mala.se