Malå kommun

Funktionshindrade och LSS

Här hittar du information om vem som kan vara berättigade till insatser via LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - och hur prövningen sker. Här finns även information om vem du kan kontakta när det gäller ansökan av insatser via LSS.

 

Länkar

Hörselskadades disktrikt i Västerbottens län