Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Anhörigstöd

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att livet förändras. Det kan betyda en större fysisk belastning, men också att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.
Malå kommun erbjuder i dag stöd till anhörigvårdare i form av:

* Bistånd i form av avlastning i hemmet.

* Korttidsboende.

* Gratis avlösning i hemmet upp till 5 tim/mån. För tid däröver behövs biståndsbeslut.

* Anhörigcirklar.

* Enskilda samtal med Anhörigkonsulenten

* Dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade på Galejan.

* Stöd till personer med afasi, samt deras anhöriga.

* Demensdagvård två dagar per vecka.

För ytterligare upplysningar, kontakta biståndshandläggare eller anhörigkonsulent.

LÄNKAR:

Afasiförbundet

Parkinsonförbundet

Demensförbundet

Strokeförbundet

Alzheimerforeningen
Dator1

 

Sidan uppdaterades senast 2016-06-15

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Ulrika Grensell

Biståndshandläggare

tfn 0953-140 36

E-mail: for-namn.efternamn@mala.se

Paula Frank

Anhörigkonsulent

Tfn: 0953-142 62

E-mail: for-namn.efternamn@mala.se