Malå kommun

Rådgivning och tjänster

Här kan du hitta flera olika typer av rådgivning och tjänster som Malå kommun erbjuder.

Exempel på rådgivning:

  • Konsumentvägledning
  • Budget- och skuldrådgivning
  • Energirådgivning
  • Familjerådgivning

Exempel på tjänster: 

  • Borgerlig vigsel
  • Tolk (språk samt teckentolk) om du behöver hjälp i din kontakt med kommunen.