Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Tillstånd

Tillstånd enligt alkohollagen

Grunden för bedömning av serveringstillstånd utgörs av alkohollagen (2010:1622) samt av kommentarer till alkohollagen sammanställd av Folkhälsoinstitutet i "Handbok Alkohollagen".

Alla kommunerna ska, inom alkohollagens ram, utforma riktlinjer för serveringstillstånd. Riktlinjerna preciserar de allmänna kriterierna som man avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering anses uppfylla alkohollagens krav samt om serveringen kan befaras orsaka alkoholpolitiska olägenheter.

Syftet med riktlinjerna är att begränsa den skadliga konsumtionen av alkohol, att motverka alkoholskador samt att bidra till en rättssäker och effektiv handläggning i tillståndsärenden.

Tillstånd ges utifrån kriterierna:
* Sökandes lämplighet (8 kap. 12 § AL).
* Serveringsställets lämplighet (8 kap. 15 § AL).
* Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (8 kap. 17 § AL).

Läs mer om Malå kommuns riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 2011-2014, här.

Ansökningsblanketter

Sidan uppdaterades senast 2014-02-04